Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.48/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην «Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print