Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.49/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. «1986 ΔΡΑΜΑ» ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print