Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.51/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-SWIMMING»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print