Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.58/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ»