Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 6/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλλιφύτου σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ