Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.7/2020 απόφαση- γνωμοδότηση της Κοινότητας Ξηροποτάμου Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Γ.Σ. «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print