Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Διδασκαλία πιάνου του μηνός Ιουνίου 2012 & εκπαιδευτικό σεμινάριο μουσικής στο δημοτικό ωδείο Δράμας στις 19-12-2012 (κατόπιν της υπ΄αριθ 128/2017 δικαστική απόφαση)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print