Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

διενέργεια των υπηρεσιών με τίτλο: • Εργασίες παραμετροποίησης εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου : 1. Εργασίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης 2. Ειδική παραμετροποίηση ροής εισερχόμενων κλήσεων • Εργασίες Εγκατάστασης/Συντήρησης Εξοπλισμού 1. Εργασίες με τηλεδιαχείρηση 2. Εργασίες στην έδρα του πελάτη

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
image_print