Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθμ. 22, 49, 231, 1501 & 2501 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016
image_print