Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας