Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Δράμας με την ιδιότητα του δημοσιογράφου βάσει των διατάξεων της παρ. (γ) του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
image_print