Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print