Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
image_print