Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023
image_print