Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print