Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
image_print