Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016
image_print