Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ¨”

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print