1

Δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης απολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, σε εφημερίδα.