Διοργάνωση έκθεσης σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων