Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2021

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print