1

Διοργάνωση, συντονισμός , επικοινωνία με διεθνείς & εθνικές σχολές κινηματογράφου, σκηνοθέτες κλπ. Κατευθύνει την ομάδα εκλεκτόρων και προτείνει την τελική επιλογή για το διαγωνισμό στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.