Δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας