Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων της Πράξης “Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων “

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print