Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡ. ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ “

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023
image_print