Οικονομική Επιτροπή

Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016 για την ανάθεση των Τμημάτων 9, 10 και 21 της προμήθειας Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου για το 2021 – 2022

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020
image_print