Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print