Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 4.339,96€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print