Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
image_print