Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας»

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
image_print