Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print