Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου»

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print