1

Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2020 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.