Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ¨

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023
image_print