Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print