Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print