Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023
image_print