Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 22946/04.09.2020 σύμβασης του υποέργου 1 με τίτλο “Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας”.

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print