1

Έγκριση 2ου Α Π Ε και 2ου ΠΚΤΜΝΕ (1ου του νέου αναδόχου) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»