Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2022(Αποφάσεις αρ.242/2022 & 256/2022 Ο.Ε)

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
image_print