Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print