Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

«Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση δώδεκα (12) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022
image_print