Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση τριών (3) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print