Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση αναθεώρησης άδειας λειτουργίας του ΚΔΑΠ Καλού Αγρού του Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
image_print