Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικ. έτος 2015 (χρήση 2014)

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014
image_print