Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για το έτος 2021 – 2022

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print