Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης γενικών και τεχνικών υπηρεσιών και μελετών έτους 2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τρίτο, λόγω αδυναμίας του δήμου να εκτελέσει τις εν λόγω υπηρεσίες και μελέτες με ίδια μέσα

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print