Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας 2021

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print