Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2021 σε τρίτους με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
image_print