Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2022 σε τρίτους με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print